Most zwodzony w Rybinie

Został wybudowany w 1936 roku, jako konstrukcja żelbetowo-drewniana, z rozwiązaniami typowymi dla tego rodzaju mostów

(przeciwwagą). Most, funkcjonujący w latach powojennych, został zamknięty dla ruchu wodnego w latach siedemdziesiątych, gdy wymagany był jego generalny remont. Ponieważ zbiegło się to w czasie z degradacją wielu szlaków wodnych w okolicy i coraz mniejszą rolą transportu wodnego (o turystach wodnych nikt wówczas nie myślał), most pozostawał nieczynny i nikt się tym specjalnie nie przejmował. Podobna historia spotkała kolejny most na Wiśle Królewieckiej, w Sztutowie.

 

Drugi most w Rybinie