W Jantarze jest możliwość indywidualnej nauki jazdy konnej.

 

Muzeum Konzentrationslager Stutthof – to niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny utworzony na anektowanych terenach Wolnego Miasta Gdańska. W dniu 3 lipca 1939 roku naziści utworzyli w Gdańsku specjalną jednostkę SS o nazwie "Wachsturmbann Eimann". Jednym z zadań tego oddziału było zorganizowanie na terenie Gdańska oraz w jego okolicach więzień i miejsc eksterminacji dla ludności polskiej i żydowskiej.

 

Gdańska Głowa - tak nazywała się niegdyś twierdza, znajdująca się w miejscu rozwidlenia się Wisły na dwa ramiona: Leniwkę i Szkarpawę.

W przeszłości forteca ta była ważnym posterunkiem obronnym Gdańska, m.in. odegrała pewną rolę podczas wojen polsko-szwedzkich.